***طلـــــــــــوع1 ***

 

 بیا با دیده خوشبینی به دنیا بنگریم
                     غصه را رها کنیم ، مژدهشادی آوریم
                          بیا به قشنگی های زندگی نظر کنیم
   روی بال آرزو به شهر عشق سفرکنیم
                                               بیا از هر چی غمه فرار کنیم
               بیا پاییز دلو بهار کنیم  ******   لحظه های عمر مازود گذره
با یه چشم به هم زدن میگذره
                              پس چه خندون ، چه گریون داره میگذرهعمرا
                                       خودت رو نرنجون به کامت باشه دنیا
بیا و شکستو باور نکنیم
                               گلای امیدوپرپر نکنیم
                                                         بیا سرنوشت بسازیم واسه هم
                                                          نخوریم غصه برای بیش و کم
                  بیا از هرچی غم فرار کنیم
                                                  بیا پاییز دلو بهار کنیم
         لحظه های عمر ما زود گذره  ******  با یهچشم به هم زدن میگذره
     دنیا وفا نداره ، چشمش حیا نداره  *****  با همه نا رفیقه ، ماو شما نداره
اگه به روش بخندی به روی تو می خنده 
                                              و گرنه تیره روزی چون و چرانداره

 

طلـوع زیــبایت مـبارک

9 تیر 88

  

 

/ 6 نظر / 22 بازدید
منیر

من فردا فهمیدم که فردا را امیدی نیست.... و همین آغاز زیباست و پایان ها را هیچ گاه امیدی نیست. که تو به سر آغاز پاک و خالص بودن میرسی و من به جاده ی عشق ورزیدن به تو. من هرگز از تو نمیخواهم که با من به انتهای جاده برسی، تنها، آرزویم این است که در این جاده عشق را لمس کنی و محبت پاک و ناب را. پس بیا آغاز کنیم راهی را که پایانی ندارد، بیا به امروز بیاندیشیم فردا را امیدی نیست.... [گل]

منیر

$$$$$$_______________________________$$$$$ __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, *.° ? ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O .............o....o°o .................O....° ............o°°O.....o ...........O..........O ............° o o o O ........

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پوریا

چرا دیگه سر نمیزنی قالب های جدید رسید بدو بیا به دوستات هم خبر بده نظر یادت نره

الناز

[قلب][قلب][گل]

الناز

سلام عزیزم..خوبی گلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه خبر؟؟؟؟؟